Loading...
Nieuws2020-09-23T15:51:42+00:00
GSK Ijsgala 2020 – Sponsorbrief
Ter Inzage: Volledig Sponsordossier GSK
Syncro
Solisten
Dansers
Showteam
KIds
1304, 2021

Ter info: Grensoverschrijdend gedrag

By |april 13th, 2021|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Ter info: Grensoverschrijdend gedrag

Word je op één of andere manier geconfronteerd met grensoverschrijdend gedrag of heb je er vragen over, lees dan het document Grensoverschrijdend gedrag onder het menu-item “Praktisch”

601, 2021

Steun GSK via Trooper!

By |januari 6th, 2021|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor Steun GSK via Trooper!

Hallo iedereen!

Januari staat elk jaar opnieuw garant voor soldekes. Ben je van plan online wat solden te scoren? Denk dan even aan Gentse Schaatsclub Kristallijn en passeer voor elke aankoop eerst via www.trooper.be/koopjes.

Op die manier geniet jij niet alleen van kortingen, maar krijgt Gentse Schaatsclub Kristallijn ook een mooie commissie van de webshop waarbij jij iets koopt. En eum… met die kortingen mag je gerust twee keer zoveel shoppen als anders 😉.

Dikke merci alvast!

SHOPPEN ZONDER BEPERKINGEN
Bij Lidl krijg je enkel vandaag gratis verzending bovenop je soldekes, maar ook bij Bol.com, Decathlon, Coolblue, JBC, Torfs, Jack & Jones en de Bijenkorf shop ook jij nu met korting, en dat zonder aanschuiven, zonder beperkingen en zonder stress van het zoeken naar die ene juiste maat in die gigantische hoop soldekes. Als dat geen gemak is!

Dus, nestel je in je zetel en ontdek alle soldekes met de schoonste commissies voor Gentse Schaatsclub Kristallijn via onderstaande button.

Soldentime = Troopertime
2309, 2020

CORONAMAATREGELEN!

By |september 23rd, 2020|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor CORONAMAATREGELEN!

 

OPGELET!

Huidige maatregelen

Hieronder communiceren we de laatste nieuwe maatregelen die genomen zijn in verband met corona.

 

Maatregelen van kracht vanaf 29 november

Tijdens het sporten zelf gelden er geen beperkende maatregelen, maar vanaf 29 november is geen publiek meer toegelaten bij indoor sportwedstrijden. Dus niet met onmiddellijke ingang, maar de extra maatregelen voor de sport gelden pas vanaf 29 november.

Sportactiviteiten kunnen op een normale manier plaatsvinden. Er gelden wel enkele controlerende maatregelen voor publiek en met betrekking tot de toegang tot en het beheer van sportinfrastructuur. Deze worden hieronder geduid.

 

Mondmaskers

 • Het dragen van een mondmasker is verplicht bij het betreden van sportinfrastructuur voor personen vanaf 10 jaar.
 • Dit geldt voor iedereen bij het betreden van gangen, tribunes, kleedkamers , …
 • Over het algemeen kan je er bij het betreden van sportinfrastructuur van uitgaan dat je altijd je mondmasker draagt, tenzij in onderstaande gevallen.
  • Indien dit door de aard van de activiteit niet mogelijk is (bv. tijdens het sporten, als actieve scheidsrechter, onder de douche)
  • Publiek mag het mondmasker tijdelijk afzetten om iets te eten of te drinken.
 • Het mondmasker is ook verplicht op plaatsen en evenementen waar het CST van toepassing is.

 

Publiek

 • Vanaf 29 november: indoor publiek is niet toegelaten, behalve ouders van jongeren tot 18 jaar.
 • Outdoor is wel publiek toegelaten. Indien het publiek outdoor onder de 100 personen blijft, wordt afstand houden aanbevolen en is het dragen van een mondmasker in publiek toegankelijke sportinfrastructuur verplicht.
 • Boven deze drempels zijn er niet langer twee mogelijkheden
  • Zonder Covid Safe Ticket kan men geen massa-evenement meer organiseren. De procedure inzake CERM/CIRM is opgeheven
  • Enkel met Covid Safe Ticket zijn publieksaantallen boven deze drempels nog mogelijk
   • Voor deze ‘massa-evenementen’ is een toestemming van het lokale bestuur vereist vanaf 100 outdoor
   • Hoeven er geen beperkende maatregelen opgelegd te worden, behalve de mondmaskerplicht
   • Is het publiek beperkt tot 75.000 personen
   • Het CST kan mits duidelijk informeren van de deelnemers ook toegepast worden voor massa-evenementen met minder dan 100 personen buiten. In dit geval is geen toestemming nodig van het lokaal bestuur.
 • Voor meer info over het gebruik van CST kan u hier terecht.
 • In onze kennisbank kan je ook nalezen aan wie je een CST kan vragen.
 • Kinderen tot 12 jaar en 2 maand zijn net zoals voor de toepassing van het Digital Covid Certificate, ook voor het Covid Safe Ticket vrijgesteld van testen.

 

Indoor infrastructuur

 • Je moet over een eigen actieplan inzake ventilatie en monitoring van de luchtkwaliteit beschikken. Bij de opmaak hiervan gebruik je het generieke implementatieplan ventilatie als leidraad.
 • Het plaatsen van CO2-meters is volgens het federale KB verplicht in alle gemeenschappelijke besloten ruimtes waar meerdere mensen samen komen zonder mondmasker voor een periode van langer dan 15 minuten van inrichtingen behorende tot de sportsector, met inbegrip van de fitnesscentra. Voor sportinfrastructuur vallen enkel de sportruimtes en de kleedkamers hieronder (met uitzonderingen, zie verder)
  • De CO2-meter moet aanwezig zijn als de activiteit plaatsvindt
  • Deze CO2-meters moeten op een voor de bezoeker zichtbare plaats worden opgehangen, maar niet naast open ramen of deuren en niet naast de uitgang van de ventilatie.
  • De CO2 meter moet ingesteld worden op een waarschuwingsniveau van 900 ppm. Indien deze drempel wordt overschreden, moeten bijkomende beheersmaatregelen worden genomen op basis van het hogervermelde actieplan. Wanneer de waarde van 1200ppm wordt overschreden, wordt een uitbater aanbevolen om te voorzien in een erkend systeem voor luchtdesinfectie of luchtfiltratie die een luchtkwaliteit verzekert die gelijkwaardig is aan 900ppm.
  • Bijkomende tips over ventilatie en correct gebruik van CO2-meters vind je terug op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

 

UITZONDERINGEN

Het plaatsen van de CO2-meter is niet verplicht, maar wel aanbevolen:

 • indien er in een publiek toegankelijk alternatief weergavesysteem in realtime kanvoorzien (bijvoorbeeld indien er reeds een centraal CO2 meetsysteem bestaat zoals bij een gebouwbeheersysteem).
 • Kleedkamers waar de bezoekers minder dan 15 minuten verblijven, op voorwaarde dat men hiervoor over een actieplan beschikt.

Kantines/cafetaria

 • CST-controle bij toegang is verplicht vanaf 16 jaar.
 • Sluiting verplicht vanaf 23u.

Kleedkamers

 • Kleedkamers hoeven niet gesloten te worden, maar het gebruik ervan moet zo veel mogelijk beperkt worden.
 • We adviseren met aandrang om volgende zaken op te nemen in een actieplan voor het gebruik van kleedkamers. We adviseren om in dit actieplan minstens volgende items op te nemen:
  • Sporters komen indien mogelijk in sportoutfit naar de activiteit. Dit maakt kleedkamergebruik voor de activiteit grotendeels overbodig.
  • Een kleedkamer kan door een individu of sportgroep niet langer dan 15 minuten gebruikt worden.
  • Ook wanneer het gebruik van de kleedkamer onder de 15 minuten blijft, is het gebruik van een CO2-meter sterk aanbevolen.
  • Tussen individuen/sportgroepen moet een vrij tijdslot ingelast worden waarin de kleedkamer niet gebruikt wordt om maximaal te kunnen verluchten/ventileren.
  • Tijdens het gebruik van de kleedkamer houdt men het mondmasker zoveel mogelijk op (behalve tijdens douchen).
  • Beperk het gebruik van douches waar mogelijk.
  • Haal inspiratie uit het implementatieplan ventilatie voor extra maatregelen.

 

Lokaal kunnen er strengere restricties gelden. Deze kan je nakijken op de website van jouw provincie of gemeente.

De hogervermelde maatregelen worden nog verder geduid in het basisprotocol sport en corona. De update hiervan wordt ten laatste maandag online geplaatst. Dit is het enige protocol dat nog behouden blijft. De overige context-specifieke protocollen die we hanteerden komen te vervallen.

Op de officiële website van het federale crisiscentrum over het Coronavirus vind je ook info over de andere  federale maatregelen.

Hou het gezond!

2605, 2018

PRIVACYVERKLARING GSK

By |mei 26th, 2018|Categories: Nieuws|Reacties uitgeschakeld voor PRIVACYVERKLARING GSK

Privacyverklaring GSK

1.     Algemeen

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn hecht veel waarde aan je privacy en de bescherming van je persoonsgegevens.

 

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR).

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten als betrokken persoon omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen attent maken en deze willen

 

 

Als VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

Zetel: Warmoezeniersweg 20 te 9000Gent

Emailadres: gskristallijn@gmail.com

Telefoon:  0475/ 71 76 52 (secretaris Rudy De Hauwere)

 

2.     Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Je persoonsgegevens worden door de VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn

(uitvoering overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. (gerechtvaardigd belang)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting)

 

 

3.     Welke gegevens verwerken we?

Wij kunnen  de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen  :

 • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

4.     Wie verwerkt de gegevens?

De gegevens worden verwerkt door volgende externe organisaties

 • Bestuursleden van de vereniging

5.     Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij (verwerker) voor:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Aanvraag subsidies overheid.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is, zoals bv. in het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier toestemming voor geeft.  Deze toestemming kan ten allen tijde ingetrokken worden, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

 

6.     Minderjarigen

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18  jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

7.     Bewaartermijn

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan  2 jaar.

Beveiliging van de gegevens:

Volgende passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

8.     Je rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, kopie, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die wij ontvangen hebben.  Via het hoger vermeld adres kun je hier ons hiervoor contacteren.

 

Tevens kan je bezwaar indienen tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

 

Ook heb je het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in jouw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

9.     Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. (Bestuur GSK!)

 

Indien u geen voldoening heeft met de voorgestelde oplossingen vanuit het bestuur GSK,

hebt  je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA):

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https:// www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

10.            Wijziging privacyverklaring

De VZW Gentse Schaatsclub Kristallijn  kan de privacyverklaring steeds wijzigen.  De laatste wijziging gebeurde op 29 april 2018.