Geschiedenis

/Geschiedenis
Geschiedenis2018-11-18T10:27:07+00:00

Geschiedenis van de Gentse Schaatsclub Kristallijn

De Gentse Schaatsclub werd opgericht op 26 maart 1980. Nadien werd de naam “Kristallijn” toegevoegd. Het was toen vrij koud buiten en duizenden mensen konden op het open ijs schaatsen. Aan een zijarm van de Leie aan het einde van de Gentse Watersportbaan is de actie ontkiemd. Vrij vlug koos de pers de zijde van diegenen die met handtekeningen hun wens kracht bijzetten: een ijsbaan in Gent.

 

Minister Chabert en later zijn opvolger mevrouw De Backer hadden reeds ondubbelzinnig een ijscomplex beloofd. De modale Gentenaar begon daar evenwel hoe langer hoe meer aan te twijfelen. Vandaar de spontane actie, door het grote publiek beter gekend onder de slogan ‘EIS OM IJS”. Twee maand na de start van deze actie kreeg het geheel rechtspersoonlijkheid onder vzw-vorm met het oog op de toekomst.
Talloze manifestaties werden toen aangegrepen om het idee ingang te doen vinden en acht maand later kon de beheerraad aan de Gentse burgemeester De Paepe 28.000 handtekeningen overhandigen.

 

De wil van het volk was gekend maar daarmee was er nog geen ijsbaan. Toen maar gestart met het organiseren van schaatstrips, hoofdzakelijk naar Gullegem, maar ook Eindhoven voor liefhebbers van de lange baan.

Inmiddels had de club ook Katrien Pauwels onder haar leden. Jarenlang was zij het sportieve boeg- en voorbeeld van de GSK. Niet enkel de competitieschaatsers maar ook zeker in de aanvangsfase, de recreatieve beoefenaars van het kunstschaatsen waren één van de peilers.
Zij waren het die alle initiatieven mee mogelijk maakten. Van het verzamelen van handtekeningen, verdelen van slogans, inrichten van stoeten, beurzen, voorlichtingvergaderingen, persconferenties, stickerverkoop,…

Zij smaakten ook het genoegen van de bouw van een ijsbaan na veel over en weer gepalaver. De overheid, en inzonderheid de toenmalige Gentse sportschepen, lieten zich niet onbetuigd. Het was slechts dankzij het privé initiatief dat de ijsbaan er uiteindelijk kwam. Voor de club een belangrijk moment. Slechts de ingewijden weten dat toen, tot in de top van de club, de twijfel begon te knagen. De baan kwam voor ons net op tijd. Vrij vlug startte toen de samenwerking met de N.V. Kristallijn, die uiteindelijk resulteerde in een vloeiende clubwerking.

De verschillende leeftijdsgroepen kunnen zich uitleven op diverse cluburen en onder kundige leiding. Wat vroeger niet kon is nu al sinds jaren werkelijkheid.

Uiteindelijk symboliseren zij het tweede luik van de doelstelling van 1980: het verspreiden en promoten van het schaatsen in Gent en omgeving.